Gizarte zerbitzuak

Gizarte zerbitzuak

Datu orokorrak:

 

Zerbitzu eta baliabideak

Balorazio zerbitzuak:

 • MBB: Eguneroko eginkizunetan zenbaterainoko laguntza behar duen baloratzeko erabiltzen da, pertsonaren menpekotasuna baloratzeko.
 • RAI: Egoitza edo eguneko zentroa baliabideari loturiko balorazioa, zenbaterainoko eta nolako laguntza beharko lukeen baloratzen du.
 • Ezgaitasun balorazioa: Pertsonaren desgaitasun maila baloratzen dute. Mailaren eta portzentairen arabera, aparkatzeko txartela, errenta aitorpenetan desgrabatu, …..

Egoitza zerbitzuak edo zentroak:

 • Adinekoentzako Egoitzak eta Eguneko Zentroaka
 • Ezgaitasuna dutenentzako Egoitzak eta Eguneko Zentroak.
 • Buruko gaixotasuna dutenentzako Egoitzak eta Eguneko Zentroak
 • Aldi baterako egonaldiak

Etxeko laguntza zerbitzuak:

 • Etxez Etxeko Laguntza: MBB mailaren arabera laguntza pertsonalerako edo/eta etxerako laguntzarako langilea. Gehienez 3 ordu egunean eta pentsio eta ondasunen araberako ordainketa.

Laguntza ekonomikoa eta laguntza teknikoa

 • Laguntza teknikoak: Eguneroko bizitzan laguntzen diguten produktuak (ohe artikulatua, dutxarako aulkia, garabia,….) dira. Foru Aldundiak jestionatzen ditu eta almazenetik eman ditzake edo laguntza ekonomikoa ematen du erosteko.

MBB loturiko aldizko prestazio ekonomikoak

 • PECE: Zaintzailea familiakoa eta biak etxe berdinean erroldatuta egon behar dute.
 • PEAP: Zaintzailea EZ du familiakoa izan behar eta gizarte segurantzan altan egon behar du, urtean behin zerbitzuaren gastuak zuritu behar dira.
 • PEVS: Egoitza eskaera egina izan behar du eta denbora horretan egoitza pribatu batean sartzen badute bakarrik izaten dute dirulaguntza hau eskatzeko aukera.

Bestelako aldizkako prestazioak:

 • DBL – AGI ( Dirusarrerak bermatzeko laguntza): Gipuzkoako Foru Aldundiari dagozkion laguntzak dira, baliabiderik gabeko familia eta pertsonei zuzendua, urtebetetik hiru urterarteko errolda eskatzen da.
 • DSBE – RGI (Dirusarrerak bermantzeko errenta): Lanbidek darama eta dirusarrera nahikoa ez duenari zuzendua dago. Baldintzak Lanbiden.

Aldizkakoak ez diren prestazioak:

 • GLL – AES (Gizarte Larrialdietarako Laguntzak): Gizarte Larrialdietarako Laguntzak, laguntza puntualak dira eta gastu arruntak edo ohiz kanpokoak direnak ordaintzeko nahiko baliabide ez dutenei zuzendurik daude

Familiei zuzendurikoak:

 • Eusko Jaurlaritzako seme alaben jaiotzagaitiko dirulaguntzak: seme alabak izateagaitik laguntzak.
 • Familia ugariko titulu eskaera.
 • Lan murrizketa eta lan eszedentziari buruzko informazioa: seme alabak zaintzeko edo menpekotasun egoeran dauden adinekoak zaintzeagaitik lana murriztu edo exzedentzia hartu ezkero ematen diren dirulaguntzak dira.

Jubilatuei zuzendurikoak:

 • Telelaguntza
 • INSERSOko bidaiak eta balnearioak

Gizarteratzeko, indarkeria matxistaren emakume biktimen laguntzarako:

 • Indarkeria matxistaren biktimei harrera
 • Gizarteratzeko eguneko zentroetan egonaldiak
 • Indarkeria matxistaren ondoriozko laguntza soziojuridikoa
 • Egonaldi labur, ertain eta luzeko etxebizitzak
 • Gizarteratze Egoeran Dauden Pertsonentzako Arreta Psikologikoa
 • Familian esku-hartzea
 • Laguntza espezializatua
 • 22/2013 Foru Dekretuko Laguntza Ekonomikoak
 • Indarkeria matxistaren ondoriozko laguntza psikologikoa
 • Sexu indarkeriaren ondoriozko laguntza psikologikoa
 • Laguntza Juridikoa
 • Gizarte Larrialdetako Zerbitzua
 • Laguntza Juridikoa
 • Gizarte Larrialdetako Zerbitzua

Gizartean dauden beste hainbat sistemekin koordinazioan gau eta informazioa banatzen dugu:

 • LANBIE
 • GIZARTE SEGURANTZAKO PRESTAZIOAK
 • OSAKIDETZA